Virtaus- ja lämpösimulointi

Virtaus- ja lämpösimulointi

Tuotamme virtaus- ja lämpösimuloinnin avulla tietoa tuotteen lämpöteknisestä toiminnasta. Simulointi tuottaa tietoa, jota hyödynnetään tuotteen laadun parantamisessa sekä tuotteen kustannuksien optimoinnissa. Simulointi soveltuu osaksi tuotekehitystä ja vähentää tuotteen testaamiseen ja pilotointiin liittyvää työtä ja tutkimuksia.

Kenelle

Kaikille, jotka haluavat kehittää tuotteitansa ja parantaa tuotteidensa laatua.

Sisältö ja toteutus

Palvelussa simuloimme 3D-mallia tietokoneohjelmalla, jonka avulla saamme tuloksia tuotteen käyttäytymisestä erilaisissa ympäristöissä. Mallinnamme tuotteen CAD-ohjelmalla, jonka jälkeen simulointiohjelmassa tuotteeseen asetetaan ne muuttujat, jotka siihen tulevat vaikuttamaan. Muuttujina voivat olla esim. lämpötila, virtausnopeus ja materiaaliarvot. Simulointi voidaan suorittaa joko staattisena tai aikariippuvaisena. Asiakas saa raportin simulointituloksista. Asiantuntijamme antaa tukea simulointitulosten tulkinnassa sekä antaa tarvittaessa kehitysehdotuksia tuotteen parantamiseksi.

Hinta

Kysy tarjous!

Yhteyshenkilö

Laboratorioinsinööri Jussi Nyyssönen
jussi.nyyssonen[at]karelia.fi
Puh. 0504137912
Karelia-ammattikorkeakoulu
Karjalankatu 3, 80200 Joensuu