Lujuuslaskenta: Fem-simulointi ja venymäliuskamittaus

Lujuuslaskenta: Fem-simulointi ja venymäliuskamittaus

Testaamme kehitetyn tai kehitettävän mekanismin/rakenteen kestävyyttä ja selvitämme sen mahdolliset heikot kohdat. Tuemme sinua tuotekehitystyössäsi kartoittamalla mahdollisia kehityskohteita tuotteessa, jotta se toimisi paremmin käyttötarkoituksessaan.

Kenelle

Yrityksille, organisaatioille ja yksityisille henkilöille.

Sisältö

Tuotteen tai sen osan rakenteisiin kohdistuvia rasituksia selvitetään FEM-simuloinnin ja venymäliuskamittauksen avulla.

Aluksi tehdään CAD-mallin pohjalta lujuusanalyysit, joiden pohjalta kartoitetaan mittauspisteet venymäliuskamittausta varten. Mittaustuloksena saadaan hyvin yksityiskohtaista tietoa rakenteen jännityskäyttäytymisestä. Lisäksi voidaan simuloida mekanismin liikeratoja, tehdä optimointisimulointeja ja tarjota kehitysehdotuksia.

Palveluun kuuluvat seuraavat osa-alueet:

  • Jännityskeskittymien kartoitus
  • Jännitysten mittaus venymäliuskojen avulla
  • Tulosten raportointi sekä kehitysehdotukset (asiakkaan halutessa)

Palvelun tarkempi sisältö on tapauskohtainen ja muokataan asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
Palvelun tuloksena asiakas saa tietoa tuotteen rakenteista ja niihin kohdistuvista rasituksista sekä tietoa eri kehitysmahdollisuuksista.

Toteutus

Standardityö:

Yritys haluaa tietää tuotteensa rakenteeseen kohdistuvat rasitukset ja ottaa yhteyttä meihin. Tulemme paikan päälle suorittamaan mittauksen ja toimitamme raportin tuloksista.

Kustomoitu työ:

Yrityksellä on työn alla tuote, jonka optimaalisen rakenteen selvittämiseksi tarvitaan apua. Tuotamme 3D-mallin kappaleesta, simuloimme kappaleeseen kohdistuvat rasitukset sekä suoritamme mittaukset mahdollisella protokappaleella. Asiakas saa mittaustulosten lisäksi kehitysehdotuksia rakenteen parantamiseksi.

Asiakkaan toimenpiteet:

Tarvittavien lähtötietojen toimittaminen (3D-malli, materiaalidata, muut tuotteen käyttöön liittyvät tiedot).

Läpimenoaika:

Tapauskohtainen. Noin 1–4 kk, projektin laajuudesta riippuen

Hinta

Kysy tarjous!

Yhteyshenkilöt

Laboratorioinsinööri Jussi Nyyssönen
jussi.nyyssonen[at]karelia.fi
Puh. 0504137912
Karelia-ammattikorkeakoulu
Karjalankatu 3, 80200 Joensuu

Yliopettaja Kari Mönkkönen
Puh. 050 463 0428
kari.monkkonen[at]karelia.fi
Karelia-ammattikorkeakoulu
Karjalankatu 3, 80200 Joensuu