Rakennusten tiiviysmittaus

Rakennusten tiiviysmittaus

Rakenteiden läpi virtaava hallitsematon vuotoilma vaikuttaa sisäilman laadun huonontumisen kautta asumisen viihtyvyyteen ja terveellisyyteen, rakenteiden vaurioitumisien riskiin sekä rakennuksen energiankulutukseen. Asumisviihtyvyyttä ja olosuhteita koskevat direktiivit ja standardoidut vaatimukset. Kartoitamme rakennuksen tiiviyden ja tuotamme mittausten avulla tietoa asuinrakennuksen energiankulutuksen pienentämiseen, asumisviihtyvyyden parantamiseen ja rakenteiden vaurioitumisen estämiseen.

Kenelle

Yrityksille, rakennusliikkeille, asunto-osakeyhtiöille ja yksityisille rakentajille.
Yhteistyö rakennusliikkeiden kanssa rakentamisen loppuvaiheissa takaa parhaat edellytykset täyttää rakentamismääräysten vaatimukset.

Sisältö

Tiiviysmittauspalvelu koostuu:

  • tilannekartoituksesta
  • rakenteiden läpivientien tulppaamisesta
  • pinta-alojen mittauksista
  • painetestauksen suorittamisesta
  • mittaustulosten raportoinnista

Mittaaminen suoritetaan standardin mukaisella menetelmällä ja laitteilla.

Toteutus

Rakennusten tiiviysmittauksissa tuotamme hallitusti paine-eroja sisä- ja ulkoilman välillä ja mittaamme vuotoilman kulkemista rakenteiden läpi. Ilmatiiviyttä mittaamme seuraavien määräysten ja suositusten mukaisesti:

  • Rakenteiden tiiviysmittaus, Standardi: SFS-EN 13829
  • Suomen Rakennusmääräyskokoelma, D3 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet 2012

Tiiviysmittauksilla selvitämme rakenteiden välisten liitosten kautta kulkevan vuotoilman määrän ja määritämme q50 – arvon, jota tarvitaan rakennuslupavaiheessa, rakennuksen energiakatselmuksessa tai energiatodistuksen laatimisen yhteydessä.

Yhteyshenkilö

Laboratorioinsinööri Aleksanteri  Juvonen
santeri.juvonen[at]karelia.fi
Puh. 0505126861
Karelia-ammattikorkeakoulu
Karjalankatu 3, 80200 Joensuu