Biotalouden hankekonsultointi

Biotalouden hankekonsultointi

Tarvitsetko apua biotalouden hankkeeseen? Meiltä saat asiantuntevaa tukea esimerkiksi hankerahoituksen hakemiseen.

Kenelle

Kaikille, joilla on tarve ulkopuoliseen apuun hankerahoituksen hakemisessa, koordinoinnissa tai raportoinnissa. Asiakkaalla ei ole omaa osaamista eikä henkilöresurssia käytettävissä.

Sisältö

Tarjoamme hankerahoituksen haku- ja hallinnointiosaamista pk-yritysten hankeaihioiden käyttöön. Tuemme projektin käytännön toteuttajaa/toteuttajia kaikissa hankehallinnoinnin vaiheissa hakemuksesta raportointiin.

Toteutus

Palvelun toteuttaa kokenut hankeasiantuntija. Hakemukset voivat olla pk- tai maaseutuyritysten kansallisia tai kansainvälisiä tuotekehitys- tai toiminnan kehittämis-, investointi- tai koulutushankkeita, jotka liittyvät biotalouden toimialaan (maaseutuyrittäjyys, metsätalous- ja metsäpalveluyrittäjyys, energiayrittäjyys).

Palvelu kattaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti myös hankkeen hallinnoinnin ja raportoinnin. Tarkemmasta toimitussisällöstä sovitaan toimeksiantajan kanssa. Asiakkaan kanssa tehdään toimeksiantosopimus, jossa sovitaan myös salassapitokysymyksistä.

Hinta

Kysy tarjous!

Yhteyshenkilö

Projektipäällikkö Helena Puhakka-Tarvainen
helena.puhakka-tarvainen[at]karelia.fi
Puh. 050 430 2418
Karelia-ammattikorkeakoulu
Tikkarinne 9, 80200 Joensuu