Työnohjauspalvelu

Työnohjauspalvelu

Tarjoamamme Työnohjaus-palvelun avulla syvennyt oman työsi ja työskentelysi tarkasteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Tämän myötä löydät keinoja, joilla jaksat paremmin sekä kehityt työssäsi. Työnohjauksessa paneudutaan koulutetun työnohjaajan avulla kysymyksiin, kokemuksiin sekä tunteisiin, jotka liittyvät omaan työhön, työskentelyyn ja/tai työyhteisöön.

Kenelle

Sopii erityisesti sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan työntekijöille.

Tavoite ja sisältö

Työnohjauksessa keskeistä on vuorovaikutus ohjattavan ja ohjaajan välillä sekä tavoitteet, jotka sovitaan yhdessä siihen osallistuvien kanssa ja joita tarkistetaan tarvittaessa. Työnohjaus on yksilön, ryhmän tai työyhteisön kokemuksellinen oppimisen prosessi.

Toteutus

Työnohjauspalvelun toteutustavat, kesto ja tiheys määritellään tapauskohtaisesti tehtävässä sopimuksessa. Eri työnohjaajat käyttävät erilaisia menetelmiä ohjauksessa. Työnohjauspalvelun kesto on yleensä 15-20 tapaamista, tapaamistiheys 2-3 viikon välein ja tapaamiskerran kesto sopimuksen mukaisesti 1-2 tuntia kerrallaan.

Työnohjaus voi toteutua yksilö-, ryhmä tai työyhteisöohjauksena. Työnohjausryhmän jäsenet voivat olla samasta työpaikasta tai eri työpaikoista, jolloin he ovat saman ammatin tai toimialan edustajia.

Hinta

Kysy tarjous!

Ohjauksen tapahtuessa Joensuun kaupunkialueen ulkopuolella, laskutetaan myös kilometrikorvaukset ja korvaus matka-ajasta.

Yhteyshenkilö

Lehtori Heli Koponen
heli.koponen[at]karelia.fi
Puh. 050 310 9148
Karelia-ammattikorkeakoulu
Tikkarinne 9, 80200 Joensuu