Voimala – hyvinvointipalvelut

Voimala – hyvinvointipalvelut

 

Voimala on Karelia-ammattikorkeakoulun oppimis- ja palveluympäristö, jossa moniammatilliset ja –alaiset opiskelijatiimit kehittävät projektimuotoisesti uusia tapoja hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseksi yhdessä yhteistyökumppaneittensa kanssa. Voimalaa on kehitetty vuodesta 2011 lähtien ja se sijaitsee Tikkarinne-kampuksella (Tikkarinne 9).

Toiminta

Toiminta Voimalassa on moniammatillista, ja se perustuu kehittämiskumppanuuksiin sekä käyttäjälähtöisyyteen. Voimalan toiminnan ydin on aktiivinen ja vastuullinen opiskelijayhteisö. Opiskelijayhteisössä vahvistetaan ammatillisen osaamisen lisäksi työyhteisö- ja työelämätaitoja. Yksi Voimalan perusajatuksista on olla lähellä asiakkaita. Toiminnan muotoja ovat muun muassa moniammatillisesti toteutetut kuntoutumista tukevat kotikäynnit, palvelukeskusyhteistyö, ryhmätoiminta ja työskentely yhteistyökumppaneiden tiloissa.

Voimala järjestää hyvinvointia edistävää ja kuntoutumista tukevaa ryhmätoimintaa erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille sekä Tikkarinne-kampuksella että yhteistyökumppaneiden tiloissa. Järjestöt ja julkisen sektorin toimijat ovat mukana kehittämässä ryhmätoimintaa.

Hyvinvointikulman toimintaa ovat erilaiset Voimala-päivät ja tapahtumat. Lisäksi Tikkarinne-kampuksella sijaitsee aika ajoin muuallekin jalkautuva Semppi-terveyspiste. Opiskelijat ovat järjestäneet tapahtumia esimerkiksi peruskouluissa sekä yhteistyössä yhdistysten kanssa muun muassa vertaistoimijoille, Senioripihassa ja Muisti-päivissä maakunnassa. Hyvinvointikulmassa on kehitetty yksilöllisempiä palveluja esimerkiksi työttömille ja omaishoitoperheille. Lisäksi Voimalassa kehitetään Kaatumisklinikka- ja Esteettömyyskartoitus-palveluja.

Voimalan opiskelijat toimivat hankkeissa sekä tuottavat materiaalia muiden opiskelijoiden ja toimijoiden hyödynnettäväksi. Yhteistyökumppaneita ovat olleet muun muassa Hyvinvointia kulttuurista-, ASSI-, Liikkuvat palvelut-, eHake-, Kyky, DigiSote sekä IkäOTe-hankkeet. Hankeyhteistyössä opiskelijoilla on erinomainen mahdollisuus oppia kehittämistyötä ja olla mukana luomassa uusia innovaatioita.

Opiskelijat

Voimalassa työskentelevät niin sosiaali- ja terveysalan, kulttuuri- kuin yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alojen opiskelijat. Voimala on avoin kaikille koulutusaloille, joskin suurin osa opiskelijoista tulee fysioterapian, hoitotyön ja terveydenhoitotyön koulutusohjelmista. Myös vaihto-opiskelijat voivat tulla Voimalaan. Voimalan opiskelijayhteisössä toimitaan tiimeissä erilaisten kehittämistehtävien parissa. Lukukaudessa 30-40 opiskelijaa tekee Voimalassa työharjoittelua, minkä lisäksi 200-300 opiskelijaa osallistuu Voimalan toimintaan opintojaksojen kautta. Opiskelijoiden työn tukena ovat yhteistyökumppanit, Voimala-koordinaattori ja tutor-opettajat sekä Karelian muu henkilöstö.

Voimala mahdollistaa opiskelemisen yksilöllisesti ja joustavasti opiskelijan omien oppimistavoitteiden ja mielenkiinnon mukaan. Opiskelijat toimivat Voimalassa työharjoitteluissa ja tekevät soveltavia oppimistehtäviä eri opintojaksoilla. Lisäksi Voimalassa tehdään opinnäytetöitä sekä täydentäviä opintoja.

– Opin hyödyntämään työssäni paremmin eri alojen osaamista. Tarjoan nyt hanakammin myös omaa ammatillista näkemystäni muille. Voimala on moderni oppimisympäristö, jonka positiivisista puolista tulee päällimmäisenä mieleen monipuolisuus, luovuus ja joustavuus. Minulle mieleenpainuvin kokemus oli toimintapäivän järjestäminen vastaanottokeskuksessa, kertoo sairaanhoitajaksi valmistunut Antti Juvonen.

Yhteistyö

Voimalaa ei olisi ilman sen yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Keväällä 2017 Voimalalla oli 26 aktiivista yhteistyökumppania. Yhteistyökumppaneita on niin julkiselta, kolmannelta kuin yksityiseltäkin sektorilta. Lisäksi opiskelijat työskentelevät Voimalan kautta erilaisissa hankkeissa. Yhteistyökumppanuuksien tavoitteet ja laajuus ovat erilaisia. Kumppanuuksien tarkoituksena on palvella sekä yhteistyökumppaneiden pyrkimyksiä että opiskelijoiden oppimistavoitteita. Opiskelijayhteisö kehittää toimintamalleja yhteistyökumppaneiden kanssa. Pilotointivaiheessa ideoita kokeillaan ja kehitellään edelleen asiakasyhteistyössä. Hyviksi havaitut toiminnot jäävät käytäntöön.

Voimala pyrkii edistämään toiminnallaan myös yhteistyökumppaneidensa välistä yhteistyötä.

Yhteistyö käytännössä:

  • Teemapäivät
  • Kehittämistehtävät (esimerkiksi työyhteisöissä, kouluissa, päiväkodeissa)
  • Hankeyhteistyö
  • Yhteistyö perustuu vastavuoroisuuteen

Oletko kiinnostunut opinnoista, yhteistyöstä tai haluatko osallistua toimintaan?

Ota yhteyttä Voimala-koordinaattori Kaisa Juvoseen,
kaisa.r.juvonen[at]karelia.fi
puh. 050 521 9270

palvelut[at]karelia.fi