Sydän- ja verenkiertoelimistön kunnon testaus

Kunnon testaaminen kenttätesteillä

Testaamme luotettavasti ja turvallisesti sydän- ja verenkiertoelimistösi kunnon hyödyntämällä UKK-kävelytestiä, 6 minuutin kävelytestiä, Polarin lepotestiä tai Cooperin 12 minuutin juoksutestiä. Testien avulla selvitetään testattavan henkilön aerobisen kunnon riittävyys/riittämättömyys suhteessa terveyteen ja toimintakykyyn. Testin pohjalta annamme halutessasi liikuntasuosituksia ja -neuvoja.

Kenelle

Sopii kaikille, jotka haluavat tietoa sydän- ja verenkiertoelimistön kunnostaan sekä sen harjoittamisesta (lähtötasotestaus tai harjoittelun vaikutuksen seuraaminen). Palvelua voivat käyttää yksittäisten henkilöiden lisäksi myös järjestöt projekteissaan, yritykset, työterveyshuollot sekä urheiluseurat.

Sisältö

Asiakas saa kuvan omasta sydän- ja verenkiertoelimistön sen hetkisestä suorituskyvystään suhteessa saman ikäiseen väestöön sekä perusohjeet sen harjoittamiseen. Mikäli tiedetään esimerkiksi työn aiheuttamat energeettisen kuormituksen tekijät, voidaan myös arvioida suorituskykyä suhteessa työn kuormitustekijöihin.

Testaukseen kuuluu:

  • Ennakkoarviointi
  • Valittu testi; UKK- instituutin 2 km:n kävelytesti, 6 minuutin kävelytesti, Polarin leposyketesti, 12 minuutin Cooperin testi
  • Kirjalliset testitulokset

Toteutus

Asiakas varaa testiajan Fysiotikasta ja saa samalla ohjeet testiin valmistautumisesta ja sen ajallisesta kestosta. Tarvittaessa sovitaan lisäksi erillinen palauteaika. Ennen testiä arvioimme, voidaanko se turvallisesti suorittaa (mm. oireet, lääkitykset, tarve lääkärintarkastukseen ennen testiä) ja vastaavatko testistä saatavat tulokset tai sen toteutus tavoitteita (vrt. kuntoilija /huippu-urheilijan ominaisuudet). Annamme testitulokset ja ohjeet myös kirjallisina asiakkaalle.

Testit voidaan suorittaa yksilötesteinä tai ryhmätestinä. UKK- instituutin testi suoritetaan Joensuussa sulan kelin aikaan ulkona, Tikkarinteen lähistöllä tai asiakkaan tehdessä tilavarauksen urheilukentällä (samoin Cooperin juoksutesti). Lumiseen aikaan ks. testit voidaan suorittaa Joensuun areenalla ja asiakas varaa juoksuradat.

6 minuutin kävelytesti ja Polarin leposykemittaus suoritetaan Tikkarinteellä Fysiotikan tiloissa.

Hinta

UKK- instituutin kävelytesti 8€ /hlö sisältää sykemittarilainan testin ajaksi ja kirjallisen testipalautteen. Sulan kelin aikaan ei muita kuluja, talviaikaan asiakas varaa itse Joensuun areenan juoksuradan testin ajaksi.

Cooperin 12 minuutin juoksutesti 8€/ henkilö sisältää sykemittarilainan testin ajaksi, matkan mittauksen+ testipalautteen. Asiakas varaa itse joko Joensuun keskuskentän tai Joensuun areenan juoksuradan testin ajaksi.

Yhteyshenkilö

Vastaava fysioterapeutti Juha Jalovaara
juha.jalovaara[at]karelia.fi
puh. 050 913 1787
Karelia-ammattikorkeakoulu, FysioTikka,
Tikkarinne 9, 80200 Joensuu