Spektrofotometri

Spektrofotometri

Spektrofotometrilla voidaan suorittaa tarkkoja mittauksia kiinteiden ja nestemäisten näytteiden optisista ominaisuuksista laajalla aallonpituusalueella. Laitteella voidaan mitata näytteen valon heijastusominaisuuksia (reflektanssi), valon läpäisyä (transmittanssi) ja valon absorptiota (absorbanssi). Laite ei ole siirrettävissä.

Soveltuvat näytteet:

  • Kiinteät näytteet (heijastusmittaus, näytteen koko vähintään 30 x 30 mm)
  • Nestemäiset näytteet kyvetissä (läpäisy- ja absorptiomittaukset)

PerkinElmer Lambda 1050

  • Käytettävä aallonpituusalue: 175 – 2500 nm
    (laajennettavissa arvoon 3300 nm)
  • Paras mittaustarkkuus: 0.02 nm

 

Yhteyshenkilö

Tutkimuspäällikkö Dmitry Semenov
dmitry.semenov[at]uef.fi
Puh. 050 304 3941
Itä-Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos
Joensuun Tiedepuisto, Länsikatu 15, 80110 Joensuu