Alkuaineanalysaattori

Alkuaineanalysaattori

Kannettavalla pienikokoisella analysaattorilla on kätevä mitata näytteen alkuainepitoisuus. Esimerkiksi erilaisten teräslaatujen metalliseokset tai maanäytteen metallipitoisuudet voidaan mitata suoraan kentällä. Alkuainekoostumus on mahdollista mitata seuraavista näytteistä, metalli- ja jalometallinäytteet, kivet ja maaperä, lietteet ja nestemäiset näytteet, maalatut pinnat mukaan lukien puu, betoni ja muut rakennusmateriaalit, pölynkeräysnäytteet ja ilmansuodattimet.

NITON XL3t 950 XRF GOLDD+-alkuaineanalysaattori

 

Testattavaa materiaalia säteilytetään röntgensäteillä. Materiaalista vapautuu fluoresenssiröntgensäteilyä. Vapautuvan säteilyn energian määrää analysoimalla saadaan selville näytteen alkuainepitoisuus.

Analysoitavat alkuaineet:

K, Ca, V, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Hf, Ta, Re, Bi, Ru, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, As, Rb, Sr, Zr, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, W, Au, Hg, Pb, Cs, Te, Mo, U, Th

Yhteyshenkilöt

Lehtori Esko Tiainen
puh. 050 919 7524
esko.tiainen[at]karelia.fi

Laboratorioinsinööri Riku Tiira
puh. 050 409 2174
riku.tiira[at]karelia.fi

Karelia-ammattikorkeakoulu
Karjalankatu 3, 80200 Joensuu