Juurihuone ja -laboratorio

Juurihuone ja -laboratorio

Joensuussa on laaja juuriston tutkimukseen kehitetty laitteistokokonaisuus (juuristolaboratorio), joka sijaitsee Luken ja Itä-Suomen yliopiston yhteiskäyttötiloissa. Laitteistolla voidaan tutkia puiden ja ruohovartisten kasvien sopeutumista vaihteleviin ja muuttuviin ympäristöoloihin (märkyys, kuivuus, ilman ja maan lämpötila, routa, ravinteisuus, maalaji, maan happipitoisuus).

Mitattavat parametrit ja laitteisto

 • Olosuhdekammiot (dasotronit), joissa voidaan säädellä maan ja ilman oloja toisistaan riippumatta ja nopeuttaa kasvien vuotuista kiertoa. Säädeltävät muuttujat: Maan ja ilman lämpötila, maan ja ilman kosteus, valaistus, päivänpituus
 • Yhteyttäminen (nettofotosynteesi, haihdunta, respiraatio, klorofyllin fluoresenssi)
 • Materiaalin sähkönjohtavuus (impedanssispektroskopia ja johtokyky)
 • Rungon nestevirtaus (nestevirtausanturit)
 • Neulasten ja lehtien klorofylli-indeksi (lehtipuut: CCM-200 plus, havupuut: CCM-300)
 • Juurten kasvu ja elinaika (minirhitsotronikuvaus, tilastoanalyysi)
 • Juuriston rakenne (morfologia, skannaus)
 • Juuriston kunto (impedanssin häviökerroin, HP4284A; EIS-101)
 • Juuriston vedenjohtavuus (HPFM-laite)
 • Juurten ja maanpäällisten osien biomassa (punnitus)
 • Kasviosien vesipitoisuus (kuivaus ja punnitus)
 • Juurten ja maanpäällisten kasvinosien fenologia (minirhitsotronikuvaus, pituus- ja paksuusmittaus)
 • Maan kasvihuonekaasut (kaasukromatografi)
 • Maankosteus (Theta-Probe ML2X)
 • Etyleenikaasupitoisuus (maa, ilma) (CID CI-900)
 • Kasvien kylmänkestävyys (sääkoestuskaapit 5 … -50 °C) (REL-testi, impedanssianalyysi, visuaalinen vaurioluokitus, DTA)
 • Lehtipinta-ala (CID CI-203)
 • Kasvin vesipotentiaali

 

Hinta

Kysy tarjous!

 

Yhteyshenkilö

Johtava tutkija Tapani Repo
tapani.repo[at]luke.fi
Puh. 050 391 3136
Luonnonvarakeskus
PL 68, 80101 Joensuu