Sensewear Armband

Sensewear Armband

SenseWear Armband on energiankulutusmittari, jolla saadaan mitattua useita kehon ominaisuuksia luotettavasti. Sensorit keräävät tietoa liikkeestä ja aktiivisuudesta. Sensoreilla voidaan mitata esimerkiksi liikettä, ihon pintalämpötilaa, galvaanista ihoreaktiota sekä lämmön haihtumista iholta. Laitteella saadaan selvitettyä tutkittavan henkilön kokonaisenergiankulutusta (kcal/ min), aktiivista energiankulutusta (kcal/ min), MET-arvoja, askelmäärää, fyysisen aktiivisuuden tasoja ja kestoa, lepoaikaa sekä unen määrää. Tutkimusten mukaan laite on luotettava ja tarkka väline tutkittaessa fyysistä aktiivisutta ja energiankulutusta. Laite kiinnitetään ja se mahdollistaa testattavan normaalin toiminnan. tutkittavan olkavarteen, eikä näin ollen rajoita testattavan normaalia toimintaa. Mittaria voidaan pitää yhtäjaksoisesti esimerkiksi vuorokauden ympäri ja täyttää samanaikaisesti aktiivisuuspäiväkirjaa. Tulosten avulla voidaan analysoida tutkittavan henkilön kuormittuvuutta.

  • fyysisen aktiivisuuden mittaus (jopa kahden viikon ajalta)

    Kuva: Sensewear

  • tarkka energiakulutusmittaus
  • työ- ja vapaa-ajan kuormitus, unen määrä/laatu

Yhteyshenkilö

Vastaava fysioterapeutti Juha Jalovaara
juha.jalovaara[at]karelia.fi
Puh. 050 913 1787
Karelia-amk, Fysiotikka
Tikkarinne 9, 80200 JOENSUU