Newtest – isometrinenvoimamittauslaitteisto

Newtest – isometrinen voimamittauslaitteisto

Vartalon ojentajien ja vartalon koukistajien maksimivoimaa voidaan mitata isometrisellä voimamittauslaitteistolla. Selän ja lantion ojentajien mittauksessa henkilö seisoo kasvot mittauslaitteistoon päin ja ojentaa vartaloaan taaksepäin, kohti selkätukea. Selkätuessa oleva anturi mittaa siihen kohdistuvan voiman.

Vatsan ja lantion koukistajien mittauksessa henkilö seisoo selkä kohti mittauslaitteistoa ja koukistaa ylävartalonsa kohti rintatukea. Rintatuessa oleva anturi mittaa siihen kohdistuneen voiman.

Laitteistolla voidaan testata myös kaularangan lihasten ojennusvoimaa. Mittauksessa henkilö seisoo kasvot mittauslaitteesta poispäin. Testauksessa henkilö tuetaan pystysuoraan asentoon rinnasta ja lantiosta. Anturi mittaa tuotetun voiman, kun henkilö ojentaa pään maksimaalisesti taaksepäin.

  • selkä/vatsa
  • niskan flexio/extensiovoima

Yhteyshenkilö

Vastaava fysioterapeutti Juha Jalovaara
juha.jalovaara[at]karelia.fi
Puh. 050 913 1787
Karelia-amk, Fysiotikka
Tikkarinne 9, 80200 JOENSUU