Kävely- ja juoksutestit

Kävely- ja juoksutestit

UKK- instituutin 2 km:n kävelytesti

UKK-kävelytesti kertoo testattavan aerobisen kunnon riittävyyden tai riittämättömyyden suhteessa terveyteen ja toimintakykyyn. Se antaa myös hyvän pohjan liikuntaneuvonnalle. Testissä kävellään 2 km:n matka ja siihen käytettävä aika mitataan. Palautumista seurataan ja lisäksi täytetään taustatietolomake. Kaikkia näitä vertaamalla saadaan indeksi, joka kertoo henkilön kuntotason.

6 minuutin kävelytesti

6 minuutin kävelytesti on kehitetty sydän- ja keuhkosairaiden potilaiden suoritus- ja toimintakyvyn arvioimiseen. Testiä on käytetty lähinnä sydän- ja keuhkosairaiden potilaiden lääketieteellisten toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaan, mutta myös potilaiden toimintakyvyn sekä sairastuvuuden ja kuolleisuuden arviointiin.

Cooperin juoksutesti

12 minuuttia kestävä juoksutesti, jolla mitataan maksimikestävyyttä. Testin aikana liikuttua matkaa arvioidaan iän ja sukupuolen asettamissa viitekehyksissä eri kuntoluokkiin.

Yhteyshenkilö

Vastaava fysioterapeutti Juha Jalovaara
juha.jalovaara[at]karelia.fi
Puh. 050 913 1787
Karelia-amk, Fysiotikka
Tikkarinne 9, 80200 JOENSUU